Audit rolí a oprávnění SAP

Nabízíme řešení, které umožňuje provést analýzu a bezpečnostní audit oprávnění v systémech SAP. Audit oprávnění vám může pomoci vynutit bezpečnostní pravidla, snížit počet rolí v SAP, zefektivnit již vytvořené role, či zavést pravidelný proces schvalování přiřazení rolí uživatelům.

CA GovernanceMinder

CA GovernanceMinder poskytuje analýzy identit a tvorbu business rolí. Mezi základní úlohy aplikace patří:

  • Přehledné pohledy na data, kdy lze efektivně zobrazit vzájemné vazby mezi oprávněními (vč. hierarchie) a vazbou na uživatele (vč. časového přiřazení rolí)
  • Nalezení uživatelů se stejnou či podobnou sadou oprávnění
  • Nalezení uživatelů, kteří hromadí příliš mnoho oprávnění
  • Nalezení nepoužívaných oprávnění
  • Modelování nových rolí, refactoring existujících rolí
  • Vzájemné porovnání rolí s cílem zjistit duplicity ve složení (z pohledu autorizačních objektů)
  • Příprava nebo provedení auditu oprávnění – díky nastavení SoD pravidel je možné jednoduše kontrolovat přiřazení oprávnění uživatelům
  • Audit rolí a oprávnění v systému SAP

Více informací o produktu naleznete na webu společnosti CA Technologies.