Například při zakládání uživatelských účtů do systémů jako SAP, SQL Server či Google Apps, je užitečné ověřit, zda má společnost zakoupen dostatečný počet licencí pro tyto systémy. Tuto úlohu Identity Manager (dále jen IdM) po drobné úpravě hravě zvládne.

Pokud je IdM připojen na personální systém, může také hlídat odchody zaměstnanců a notifikovat správce o snížení počtu potřebných licencí. Počty uživatelů v hlídaných systémech je možné hlídat i periodicky, aby byli v evidenci zahrnuti i uživatelé, kteří nebyly založeni přes IdM. V případě, že licencovaný SW uchovává a poskytuje informaci o posledním přihlášení uživatelů, je možné reportovat dlouho nepoužívané účty a zabránit tak zbytečným platbám za nepoužívané licence.

IdM může evidovat i licence u softwarových produktů, ve kterých uživatelské účty nespravuje. Příkladem mohou být lokálně instalované produkty jako MS Office, Visio, Project, Adobe Photoshop, Enterprise Architect atd. V těchto případech se využije pouze schopnost IdM držet informace o všech identitách ve společnosti a k nim přiřazovat libovolné údaje - v tomto případě údaje o používaném SW. Pokud chce pracovník začít využívat nový SW, může si zadat žádost o licenci právě do IdM. Zde může proběhnout například takové schvalovací workflow, které v případě volných licencí žádost automaticky schválí a v opačném případě ji nechá na manuálním zpracování (dokoupení licencí, uvolnění jiné licence či zamítnutí žádosti). I v případě lokálně instalovaného SW lze využít napojení IdM na personální systém a notifikace o uvolnění licence odcházejícím pracovníkem.

IdM může dále nabídnout různé reporty využitých licencí a pravidelné notifikace o vyčerpání licencí, blížím se vyčerpání licencí či podčerpání. Díky aktuálním informacím o využití licencí je možné optimalizovat jejich nákup a tím snížit náklady.

Pro evidenci softwarových licencí je možné využít snad každého IdM produktu a může to být efektivní řešení i v případě, že IdM není nasazeno pro správu identit a uživatelských účtů. V takovém případě doporučujeme nasadit úspornější alternativu ke komerčním IdM, jako například open source produkt Evolveum midPoint. V závislosti na konkrétním řešení se využijí následující vlastnosti IdM produktu:

  • Evidence identit a jejich atributů
  • Vlastní reporty či obrazovky
  • Napojení na zdrojový personální systém (volitelně)
  • Napojení na koncové systémy pro hlídání počtu uživatelských účtů (volitelně)
  • Schvalovací workflow (volitelně)

Evidence licencí v IdM je velice variabilní a lze ji ušít na míru specifickým požadavkům snad každé společnosti. Podotýkáme, že IdM je vhodné na evidenci licencí, které jsou vázány na konkrétní uživatele či počet uživatelů. Evidence serverových a jiných licencí pro IdM není příliš vhodná, resp. taková evidence nevyužije klíčové vlastnosti IdM.

Autor: Jiří Vitinger