V tak chladném ránu, jako to dnešní, se Petrovi rozhodně nikam nechtělo. Bylo však třeba podat přiznání k dani. Otevřel proto na tabletu stránku Finančního úřadu a po výzvě se přihlásil pomocí přístupových údajů ke svému elektronickému bankovnictví. Zpráva na displeji potvrdila, že se jej podařilo autentizovat. Našel si odpovídající formulář a odeslal své podání.

Ještě, než systém stačil jeho žádost zpracovat, stihnul vyřídit hovor od své ženy Zdeňky. Připomněla mu končící platnost pasu. Prokliknul se na Portál občana, aby záležitost vyřídil. Za 15 minut měl hotovo. Když si Petr vzpomněl, jak ho to před pěti lety stálo celý den běhání, musel se usmát. Dneska by se mu opravdu nikam nechtělo.

 

Přínosy digitální komunikace občanů se státem si asi umíme každý představit. Stejně jako například zefektivnění komunikace s poskytovateli služeb. Pro to je ale třeba jedna nutná prerekvizita: Jednoznačná identifikace přistupujícího uživatele, tedy občana.

V současnosti je takovou možností pořízení občanky s čipem, pomocí které se lze přihlásit například do Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz). Může za to NIA a její eIdentita. Kromě vlastního dokladu je zapotřebí ještě čtečka karet a odpovídající software. Pro samotný přístup je pak třeba znát PIN eObčanky. NIA dnes umožňuje přístup občana do zelektronizovaných státních agend, do budoucna pak i integraci na evropské poskytovatele identit.

Další zajímavou možností, která se rýsuje pod taktovkou České bankovní asociace v rámci projektu s názvem SONIA, je využití bankovní identity. Toto řešení se opírá o v principu jednoduchou premisu: Jelikož bankovní domy mají zákonnou povinnost ověřovat totožnost svých klientů, tak proč toho nevyužít k jednoznačné identifikaci občana? Tomuto řešení se říká pracovně BankID a institut ověření identity se tímto přenáší na banky.

NIA/SONIA z pohledu poskytovatele služeb

Obrázek: SONIA z pohledu poskytovatele služeb

Obě možnosti jsou zajímavé a vhodně se doplňují. NIA a eIdentita má před sebou ještě delší cestu - eObčanky se vydávají teprve rok, a s platností 10 let tak může její plošné zavedení ještě chvíli trvat. Řešení BankID je schopno tuto mezeru překlenout. Pro stát i pro občana toto neznamená žádný náklad navíc. Jedinou prerekvizitou bude existující účet v některé z bank zapojených do projektu. Velký přínos to však bude znamenat i pro zapojené třetí strany – poskytovatele služeb, kteří tak budou moci se svými stávajícími i potencionálními zákazníky komunikovat rychleji, levněji a s nižším rizikem. 


Autor: Petr Gašparík působí ve společnosti AMI Praha jako konzultant IT bezpečnosti a specialista v oblasti identity managementu.

Text článku autorizovala Česká bankovní asociace - https://czech-ba.cz