Zajímavé informace a aktuality ze světa Identity Managementu najdete v našem blogu. 

Předpokládáme, že čtenář tohoto článku má obecné znalosti o identity managementu a že zná produkt midPoint.  Příklad 1: Rozšířené požadavky na politiku hesla Každý, kdo již někdy u zákazníka implementoval IdM, se jistě setkal s požadavky na tvorbu bezpečných uživatelskýc...

ABAC, Attribute-Based Access Control Atributově řízený přístup ke zdrojům; například uživateli je přidělen účet na informačním systému na základě jeho oddělení. Access Management Služba, která poskytuje autentizaci, autorizaci, kontrolu a vynucování politiky nad firemními systémy...

Recently, SkyIdentity’s IAM cloud solution has been enhanced by a new feature - second authentication factor for privileged users. ...