CA Technologies

CA Identity Manager

CA Identity Manager poskytuje celkové workflow související s Identity and Access Managementem a příslušnými procesy.

Mezi základní úlohy modulu patří:

  • Zpracovávat provozní změny v koncových aplikacích a systémech
  • Automatizovat určité úkoly správy identity, například přiřazování rolí nebo členství ve skupinách, přiřazování zdrojů nebo úpravu atributů profilu uživatele
  • Prosazovat oddělování povinností (SoD)
  • Zajišťovat a monitorovat dodržování pravidel
  • Poskytovat cyklus správy uživatele, provisioning přiřazení rolí v koncových systémech a veškerý související workflow
  • Poskytovat přímou vazbu aplikační a systémové infrastruktury na rozhodnutí vedení organizace

Více informací o produktu CA Identity Manager naleznete na webu společnosti CA Technologies