Oracle Identity Manager

Oracle Identity Management

Oracle Identity Management umožňuje organizacím efektivně spravovat životní cyklus uživatelských identit napříč všemi podnikovými zdroji a to jak uvnitř, tak vně firewallu a v cloudu.

Mezi základní vlastnosti patři:

  • Zakládání, změna a rušení uživatelských účtů
  • Správa hesel
  • Samoobslužné nástroje pro změnu atributů uživatelských účtů a hesel
  • Delegovaná správa
  • Vytváření reportů a podkladů pro audit
  • Schvalovací workflow
  • Neinvazivní připojování k ovládaným systémům

Více informací o Oracle Identity Management naleznete na webu společnosti Oracle.

Oracle Waveset

Na konci roku 2014 skončí podpora produktů Sun OpenSSO, Sun Identity Manager (Oracle OpenSSO a Oracle Waveset) a Sun Directory Server EE (Oracle Directory Server EE). AMI Praha je připravena analyzovat vaše potřeby a navrhnout takové IdM řešení, které pro vás nové efektivní IdM řešení.

Na konci roku 2014 bude ukončen tzv. „premier support“ a na konci roku 2017 skončí „extended support“. Stručně řečeno -  od konce roku 2014 nebudou zaručeny updaty zajišťující funkčnost s novými produkty/verzemi softwarů třetích stran.

Díky mnohaletým zkušenostem našich architektů ze skutečně velkých i menších implementačních projektů (Skupina ČEZ, Česká pošta, Raiffeisenbank a další) garantujeme velmi proklientský přístup s důrazem na efektivitu migračního projektu či podpory.