Finanční ředitel a IdM

Hlavním přínosem Identity Managementu pro finančního ředitele je především zlepšení automatizace a snížení nákladů.

 • Zrychlení procesů
  • Optimalizace
  • Schvalovací workflow
  • Single point of contact – vše na jednom místě
  • Snížení nákladů na administraci účtů
 • Snížení chybovosti
 • Příprava na audit
 • Dokumentace stavu
 • Automatické přidělení rolí na základě organizační struktury (business role)