Vedoucí pracovník a IdM 

Vedoucím pracovníkům přináší Identity Management několik významných benefitů. Jedním z hlavních přínosů je přehled o právech svých podřízených, možnost je měnit.

 • Zrychlení procesů
  • Optimalizace
  • Schvalovací workflow
  • Single point of contact – vše na jednom místě
 • Automatické přidělení rolí na základě organizační struktury (business role)
 • Časové omezení rolí - externisté
 • Reporting
  • Monitoring: sledování kdo co dělá
  • Reporting: zjišťování co se dělo a proč
  • Auditing/Compliance: hledání odchylek od stanovených pravidel