Koncový uživatel a IdM

Zásadní zlepšení a ulehčení života přináší Identity Management i koncovým uživatelům.

  • Uživatelská samoobsluha – možnost jednoduše žádat o oprávnění a mít o nich přehled
  • Zrychlení procesu přidělení oprávnění
  • Automatické přidělení rolí na základě organizační struktury

Využíváním uživatelské samoobsluhy dojde i ke snížení vytížení HelpDesku operátora – uživatelé si sami zažádají o oprávnění v prostředí samoobsluhy.